Hem

Människa, Musteri, Mylla - våra tre ledord

”Vi vill odla och producera grönsaker och produkter framställda på ett schysst sätt; genom ett omsorgsfullt arbete – gentemot oss själva, varandra och jorden”

Vi månar om våra deltagare och medarbetare. Hos oss ska ingen pressas till att jobba över sin förmåga. Från dag ett av din arbetsträning deltar du i företagets dagliga rutiner och arbete, i den takt du klarar och med uppgifter anpassade efter din form. Allt eftersom ökar förmågan, men det måste få ta tid. Det gör det att ändra en livssituation som för många pågått i flera år.

Lika viktigt är det för oss att måna om vår jord och vårt klimat. Detta gör vi genom att odla i enlighet med ekologiska principer. Vi bygger upp våra jordar för hand, matar med organiskt material och hanterar dem varsamt utan maskineri. Bygger komposter. Driver upp plantor från frö. Gödslar, vattnar, rår om. Vi bygger upp en trädgård som lockar till sig insekter och fåglar. Främjar mångfald. Odlar mångfald. I det hantverksmässiga odlandet finner vi ro.

Det vi driver upp och skördar hanteras varsamt och kärleksfullt.

Mycket levererar vi färskt till Billströmska folkhögskolas kök. Annat förädlar vi och använder som bas i våra produkter. Självklart med ekologiska ingredienser
– vi månar såklart även om kundens välbefinnande!

Härodlat och härproducerat

Allt vi säljer är hantverksmässigt producerat av våra deltagare och medarbetare.
Liksom verksamheten genomsyras produkterna av en helhetstanke där vi tar ansvar för hela processen. Från frö till färdig produkt

Rulla till toppen